skip to Main Content

พพ. จัดสัมมนาชี้แจงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 61

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี 2561

โดยจะมีการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมิน และการมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

Back To Top