skip to Main Content

ดร.พงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ วิศวกรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เข้าร่วมบรรยาย Asian Utility Week

ดร.พงศ์พันธุ์  วรสายัณห์ วิศวกรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) ที่งาน Asian Utility Week 2018 จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที 28 มิถุนายน 2561

Back To Top