skip to Main Content

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

เพื่อเผยแพร่มาตรการสนับสนุนทางการเงินและการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า พพ. ให้ดำเนินมาตรการสนับสนุนทางการเงินใน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง (Internet of Thing) ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (IOT) และโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM Heat) โครงการทั้ง 4 โครงการ พพ. จะให้การสนับสนุนใน 2 รูปแบบ รูปแบบแรก พพ.จะมีทีมที่ปรึกษาให้แก่โรงงานอาคาร ช่วยพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รูปแบบที่สอง พพ. มีเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 500 ล้านบาท สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ และสนับสนุนเงินจากผลประหยัดที่เกิดขึ้น โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 แห่ง เกิดผลประหยัดพลังงานในภาพรวมประมาณ 100.5 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ktoe ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้กว่า 2,512 ล้านบาท วันนี้ 2 เมษายน 2561

Back To Top