skip to Main Content

การสัมมนา ” การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ ” โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings, PEECB)

               กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนา ” การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ ” โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ ( Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings, PEECB ) โดยได้รับเกรียติจาก Ms. Deirdre Boyd , UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative มาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งนี้

               ทั้งนี้ภายในงานได้มีพิธีมอบป้ายประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับอาคารสาธิต ที่เข้าร่วมเป็นอาคารสาธิตการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจทั้ง 7 แห่งอีกด้วย พร้อมกับ เสวนาเรื่อง ” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยประสิทธิภาพพลังงาน ” โดยมี นายพงพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. และนายประกอบ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ พพ. พร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัทอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องไทยจิตรลดา 1 ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 

Back To Top