skip to Main Content

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ภายในงานมีการนำเสนอความคืบหน้าต่างๆของการพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมเมอร์ผู้จัดทำ และหลังจากการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมฯ รวมถึงจุดเด่นจุดด้อยต่างๆ อีกด้วย

Back To Top