skip to Main Content

กิจกรรม “รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้” ในโครงการ “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

9 สิงหาคม 2562 นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ชวนน้องๆ นักเรียนมาร่วมเล่นเกมพร้อมเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน จากกิจกรรม “รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้” ในโครงการ “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่ รร.ทีปังกรฯ วัดประดู่ หนุนครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน

Back To Top