skip to Main Content

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สนใจสมัครอบรมสามารถสแกน QR Code ตามที่แจ้งด้านล่าง
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงกมล สุพานโช
โทร. 087-1028609
Email: bec.ku.center@gmail.com
Line ID: aeya_aa

Back To Top