skip to Main Content

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

Read More
Back To Top