skip to Main Content

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่ พพ. ได้ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งการสัมมนา “การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่ พพ. ได้ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งการสัมมนา "การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service " ผ่านเว็บไซต์ http://m-berc.dede.go.th ไปแล้วนั้น บัดนี้ พพ. ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดสัมมนาเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือให้ท่านเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ ผ่านทาง http://m-berc.dede.go.th ภายในวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากท่านไม่ดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พพ.ขอสงวนสิทธิ์ที่ว่างให้กับโรงงาน/อาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ต่อไป ขอบคุณค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2223…

Read More

กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานได้มีกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานสันทนาการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน , ฐาน E-Book เกมส์พลังงาน , ฐานความรู้การกำเนิดปิโตรเลียม , ฐานการใช้ก๊าซหุงต้มปลอดภัย (LPG SAFETY) , ฐานห้องเรียนสีเขียว , ฐานรถนิทรรศการเคลื่อนที่เปิดโลกปิโตรเลียม จากคณะจิตอาสาพลังงาน

Read More

พพ.นำชมเซ็นทรัลฯ โคราช ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรม และอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC (Building Energy Code)

พพ.นำคณะสื่อมวชนเยี่ยมชมอาคารศูนย์การค้่าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ต้นแบบอาคารมิกส์ยูส ที่ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรม และอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC (Building Energy Code) ระดับดีมาก นายโกมล_บัวเกตุ_ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและอนุรักษ์พลังงาน_กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า การเยี่ยมชมเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมาในครั้งนี้ิิื้ เพื่อให้เห็นถึงอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC (Building Energy Code) ว่าสามารถประหยัดพลังงานและทำได้จริง เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาและขยายผลการอนุรักษ์พลังงานในอาคารต่อไป นายเสฏฐวุฒิ_ทัตสุระ_ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า_นครราชสีมา กล่าวว่า อาคารแห่งนี้เป็นอาคารมิกส์ยูสที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ออกแบบตามหลักวิศวกรรม ภูมิสถาปัตย์ และนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ ทั้งระบบผนังหลังคาอาคาร ระบบทำความเย็น และระบบแสงสว่าง ทำให้อาคารแห่งนี้สามารถลดพลังงานลงได้ถึง 69.4% นอกจากนี้เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ยังติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อปขนาด 1 เมกกะวัตต์ที่ประหยัด ไฟฟ้าได้ถึงเดือนละ 2-3…

Read More

26 ต.ค. 61 ผอ.โกมล บัวเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา “ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535” ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม.

26 ต.ค. 61 ผอ.โกมล บัวเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา "ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535" ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม.

Read More

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ภายในงานมีการนำเสนอความคืบหน้าต่างๆของการพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมเมอร์ผู้จัดทำ และหลังจากการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมฯ รวมถึงจุดเด่นจุดด้อยต่างๆ อีกด้วย

Read More

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ผู้จัดการโครงการฯ เริ่มประชุมด้วยการกล่าวถึงที่มาของโปรแกรมBEC ระบบ Web-based และภาพรวมคร่าวๆของโปรแกรม ภายในงานมีการนำเสนอความคืบหน้าต่างๆของการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยโปรแกรมเมอร์ผู้จัดทำ และหลังจากการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวต่อไป

Read More
Back To Top