skip to Main Content

พพ. จัดสัมมนาชี้แจงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 61

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี 2561

Read More
Back To Top