skip to Main Content

พพ.ขอความร่วมมือโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน

พพ.ขอความร่วมมือโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน🏭🏢 ⚡️ปัจจุบันสถานการณ์ด้านพลังงานมีความผันผวนจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่ความต้องการในการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดำเนินการ ด้านอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน 🤝พพ. ขอความร่วมมือท่านเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 และแจ้งผลการดำเนินมาตรการผ่านระบบ Google Form ตาม ลิงก์ที่แนบมานี้ https://shorturl.asia/DnaOh 📑ดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มได้ที่ https://shorturl.asia/Tup6M ☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มวิชาการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 0-2223-0021-9 ต่อ 1411 (นิวัฒน์)

Read More

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่ พพ. ได้ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งการสัมมนา “การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่ พพ. ได้ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งการสัมมนา "การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service " ผ่านเว็บไซต์ http://m-berc.dede.go.th ไปแล้วนั้น บัดนี้ พพ. ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดสัมมนาเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือให้ท่านเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ ผ่านทาง http://m-berc.dede.go.th ภายในวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากท่านไม่ดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พพ.ขอสงวนสิทธิ์ที่ว่างให้กับโรงงาน/อาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ต่อไป ขอบคุณค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2223…

Read More

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลารับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

ผู้ใดประสงค์จะขอทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ให้ยื่นคำขอเป็น ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://eaudit.dede.go.th) โดยลงทะเบียนเข้าใช้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการยื่น คำขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Read More

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สนใจสมัครอบรมสามารถสแกน QR Code ตามที่แจ้งด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงกมล สุพานโช โทร. 087-1028609 Email: bec.ku.center@gmail.com Line ID: aeya_aa

Read More

📌ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 🎦สัมมนา Online ผ่านระบบ Zoom / live ผ่าน Facebook / live ผ่าน YouTube 💡ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ https://www.eqs.co.th/course/public-training-2022-10-05/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ✅คุณศรัญญา เครือกนก ☎️ 02-1921847, 090-669-3639 📩 consultant@eqs.co.th 📰เพิ่ม line@ เพื่อรับข่าวสารที่หน้าสนใจได้ที่ @eqs_experience 📟ติดต่อเราทางข้อความ: http://m.me/EQSConsult 🌐www.eqs.co.th…

Read More

📣 พพ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “ชี้แจงการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน”

ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. -12.00 น. Topic ✅ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาต ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/18COtdCXgnRSwIYGRlBrI9UH9vPN-MkYD6fm3p0kKzkc/edit?usp=sharing . (ปิดรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565) . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2226 1827

Read More

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางไปรษณีย์ หรือ ทาง e-Form

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางไปรษณีย์ หรือ ทาง e-Form หากท่านมาส่งด้วยตนเอง สามารถส่งได้ที่อาคาร 8 ชั้น 1 โดยดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการรับรายงานได้ที่http://m-berc.dede.go.th โดยใช้ TSIC-ID+หมายเลขทะเบียนบริษัท 13 หลัก ในการเข้าระบบหากเข้าไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเดตหมายเลขทะเบียนบริษัท 13 หลักก่อนจึงจะเข้าระบบได้ โทร. 0-2223-0021-9 ต่อ 1323, 1411, 1669ขอบคุณค่ะ

Read More

กำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์

Read More

พพ.ออกประกาศให้การรับรองผู้ตรวจประเมิน BEC พร้อมรองรับการบังคับใช้อาคารก่อสร้างใหม่ เริ่มใช้ พ.ย. นี้

📣พพ.ออกประกาศให้การรับรองผู้ตรวจประเมิน BEC พร้อมรองรับการบังคับใช้อาคารก่อสร้างใหม่ เริ่มใช้ พ.ย. นี้ . 📍ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 . สาระสำคัญของประกาศ อาทิ 📍ให้การรับรองผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร BEC โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.นี้ 📍วิศวกรหรือสถาปนิกที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ พพ.ให้การรับรอง สามารถยื่นคำขอการรับรองให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินฯ ได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 📍รายละเอียดประกาศ👇👇 http://new.2e-building.com/…/ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอ… . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โทร.0 2225 2412

Read More
Back To Top