skip to Main Content

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ผู้จัดการโครงการฯ เริ่มประชุมด้วยการกล่าวถึงที่มาของโปรแกรมBEC ระบบ Web-based และภาพรวมคร่าวๆของโปรแกรม ภายในงานมีการนำเสนอความคืบหน้าต่างๆของการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยโปรแกรมเมอร์ผู้จัดทำ และหลังจากการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวต่อไป

Back To Top