skip to Main Content

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นายวรยุทธ คงบุญ หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 9,482 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุม 6,277 แห่ง และอาคารควบคุม 3,205 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2564 การกำกับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีผลการประหยัดพลังงาน จำนวน 508.82 ktoe สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงได้…

Read More

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ณ ห้องประชุมแสนสุข 4-5 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โฮเทล จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

นายชำนาญ  กายประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ณ ห้องประชุมแสนสุข 4-5 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โฮเทล จังหวัดชลบุรี  วันพุธที่ 17 มกราคม 2567ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 9,482 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุม 6,277 แห่ง และอาคารควบคุม 3,205 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2564  การกำกับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม…

Read More

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักให้ความร่วมมือดำเนินการตามกฎหมายกำหนดและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักให้ความร่วมมือดำเนินการตามกฎหมายกำหนดและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบังคับใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ตาม พ.ร. บ. ควบคุมอาคาร ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มวิชาการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 0-2223-0021-9 ต่อ 1411 (นิวัฒน์) 1407 (กอแก้ว)

Read More

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลารับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

ผู้ใดประสงค์จะขอทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ให้ยื่นคำขอเป็น ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://eaudit.dede.go.th) โดยลงทะเบียนเข้าใช้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการยื่น คำขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Read More

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สนใจสมัครอบรมสามารถสแกน QR Code ตามที่แจ้งด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงกมล สุพานโช โทร. 087-1028609 Email: bec.ku.center@gmail.com Line ID: aeya_aa

Read More

📌ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 🎦สัมมนา Online ผ่านระบบ Zoom / live ผ่าน Facebook / live ผ่าน YouTube 💡ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ https://www.eqs.co.th/course/public-training-2022-10-05/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ✅คุณศรัญญา เครือกนก ☎️ 02-1921847, 090-669-3639 📩 consultant@eqs.co.th 📰เพิ่ม line@ เพื่อรับข่าวสารที่หน้าสนใจได้ที่ @eqs_experience 📟ติดต่อเราทางข้อความ: http://m.me/EQSConsult 🌐www.eqs.co.th…

Read More

📣 พพ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “ชี้แจงการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน”

ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. -12.00 น. Topic ✅ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาต ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/18COtdCXgnRSwIYGRlBrI9UH9vPN-MkYD6fm3p0kKzkc/edit?usp=sharing . (ปิดรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565) . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2226 1827

Read More

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางไปรษณีย์ หรือ ทาง e-Form

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางไปรษณีย์ หรือ ทาง e-Form หากท่านมาส่งด้วยตนเอง สามารถส่งได้ที่อาคาร 8 ชั้น 1 โดยดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการรับรายงานได้ที่http://m-berc.dede.go.th โดยใช้ TSIC-ID+หมายเลขทะเบียนบริษัท 13 หลัก ในการเข้าระบบหากเข้าไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเดตหมายเลขทะเบียนบริษัท 13 หลักก่อนจึงจะเข้าระบบได้ โทร. 0-2223-0021-9 ต่อ 1323, 1411, 1669ขอบคุณค่ะ

Read More

กำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์

Read More
Back To Top