skip to Main Content

สัมมนาเปิดโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย)

นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะร่วมสัมมนาเปิดโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสุพรรนิกา โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More

กิจกรรม “รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้” ในโครงการ “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

9 สิงหาคม 2562 นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ชวนน้องๆ นักเรียนมาร่วมเล่นเกมพร้อมเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน จากกิจกรรม "รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้" ในโครงการ “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่ รร.ทีปังกรฯ วัดประดู่ หนุนครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน

Read More

กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานได้มีกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานสันทนาการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน , ฐาน E-Book เกมส์พลังงาน , ฐานความรู้การกำเนิดปิโตรเลียม , ฐานการใช้ก๊าซหุงต้มปลอดภัย (LPG SAFETY) , ฐานห้องเรียนสีเขียว , ฐานรถนิทรรศการเคลื่อนที่เปิดโลกปิโตรเลียม จากคณะจิตอาสาพลังงาน

Read More

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมี นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พพ. ร่วมลงนามถวายพระพร

Read More

พพ.นำชมเซ็นทรัลฯ โคราช ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรม และอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC (Building Energy Code)

พพ.นำคณะสื่อมวชนเยี่ยมชมอาคารศูนย์การค้่าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ต้นแบบอาคารมิกส์ยูส ที่ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรม และอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC (Building Energy Code) ระดับดีมาก นายโกมล_บัวเกตุ_ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและอนุรักษ์พลังงาน_กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า การเยี่ยมชมเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมาในครั้งนี้ิิื้ เพื่อให้เห็นถึงอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC (Building Energy Code) ว่าสามารถประหยัดพลังงานและทำได้จริง เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาและขยายผลการอนุรักษ์พลังงานในอาคารต่อไป นายเสฏฐวุฒิ_ทัตสุระ_ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า_นครราชสีมา กล่าวว่า อาคารแห่งนี้เป็นอาคารมิกส์ยูสที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ออกแบบตามหลักวิศวกรรม ภูมิสถาปัตย์ และนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ ทั้งระบบผนังหลังคาอาคาร ระบบทำความเย็น และระบบแสงสว่าง ทำให้อาคารแห่งนี้สามารถลดพลังงานลงได้ถึง 69.4% นอกจากนี้เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ยังติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อปขนาด 1 เมกกะวัตต์ที่ประหยัด ไฟฟ้าได้ถึงเดือนละ 2-3…

Read More

26 ต.ค. 61 ผอ.โกมล บัวเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา “ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535” ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม.

26 ต.ค. 61 ผอ.โกมล บัวเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา "ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535" ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม.

Read More

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ภายในงานมีการนำเสนอความคืบหน้าต่างๆของการพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมเมอร์ผู้จัดทำ และหลังจากการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมฯ รวมถึงจุดเด่นจุดด้อยต่างๆ อีกด้วย

Read More
Back To Top