skip to Main Content

รมว.พลังงาน ติดตามสถานการณ์พลังงานภาคตะวันออก

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน

Read More
Back To Top